NIE LECZENIE PLAGIOCEFALII I INNYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ – KONSEKWENCJE

ZABURZENIA KSZTAŁTU TWARZOCZASZKI

 

Z nieleczonymi zniekształceniami może wiązać się widoczna asymetria twarzy m.in.:

  • jedno oko wydaje się większe od drugiego (jest wysunięte)
  • oczy i uszy ułożone są asymetrycznie (jedne są bardziej wysunięte a drugie cofnięte)
  • z jednej strony czoło może być bardziej uwydatnione
  • z jednej strony policzek wydaje się pełniejszy
  • zatoki mogą być asymetryczne
  • może występować nierówne ułożenie szczęki (w przyszłości może być wymagana korekta aparatem ortodontycznym)

 

ZABURZENIA ANATOMICZNE

 

Asymetria czaszki, w przypadku której nie podjęto leczenia może doprowadzić do trwałej zmiany struktur zawartych w czaszce.

Takim zmianom kształtu i wielkości mogą ulec między innymi: mózg, oczy, kości policzkowe, zatoki, czoło, rozmieszczenie uszu, szczęki i nosa. Mogą pojawić się problemy z żuciem, jedzeniem oraz wzrokiem.

ZABURZENIA RUCHOWE I POZNAWCZE ZWIĄZANE Z PLAGIOCEFALIĄ

 

Niedawne badania przeprowadzone wśród niemowląt udowodniają, że nieleczone dzieci z plagiocefalią ułożeniową, czyli skośnogłowiem, osiągają gorsze wyniki w testach obserwacyjnych przeprowadzanych w celu oceny rozwoju ruchowego i poznawczego. Zespołem naukowców kierował dr Mattew L. Speltz, psycholog kliniczny z dziecięcego Centrum Badawczego w Seattle. Wczesne zaburzenia neurorozwojowe były najbardziej widoczne podczas testowania umiejętności ruchowych. Naukowcy jednak nie wykluczają, że może to być również odwrotna zależność. Dzieci które poruszają się mniej, mogą mieć tendencję do pozostawania przez dłuższy czas w jednym położeniu. Jednak należy pamiętać, że niezależnie od wszelkich konsekwencji wynikających z plagiocefalii ułożeniowej, zgodnie z zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii, najbezpieczniejszą pozycją snu niemowląt jest spanie na plecach. Pozycja „na wznak” skutecznie zmniejsza ryzyko SIDS.

(źródło: Matthew L. Speltz et al. Case-Control Study of Neurodevelopment in Deformational Plagiocephaly. Pediatrics, February 15, 2010).

 

PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE DZIECI Z KRZYWĄ GŁÓWKĄ

 

Warto również pamiętać o możliwości pojawienia się zaburzeń psychologicznych dzieci ze zniekształceniami twarzy spowodowanymi skośnogłowiem, szczególnie wtedy, kiedy dzieci są już świadome swojego wyglądu. Problem ten może pojawić się zwłaszcza w okresie dorastania.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress