Blog

Dlaczego jest tak mało dostępnych informacji na temat zniekształceń głowy niemowląt?

Rzeczywiście, w porównaniu z innymi medycznymi zagadnieniami, informacje dotyczące deformacji główki niemowląt trudno znaleźć. Powodem tego jest między innymi niekonsekwentnie stosowana w literaturze medycznej terminologia. Bardzo ważna jest standaryzacja terminologii. Ponadto, przed rokiem 1990 była to stosunkowo rzadka choroba, o której niewiele wiedziano i która była bagatelizowana. Obecnie szacuje się sześciokrotny wzrost pojawiania się tego problemu, dlatego też większość artykułów na ten temat została opublikowana w ostatnim dziesięcioleciu.

14

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress